LA NOSTRA VISIÓ

LA NOSTRA VISIÓ

 

La visió de Manipav és poder fer arribar a totes les empreses la tecnologia làser en els paviments de formigó per aconseguir altes planimetries i rapidesa en el treball.

Vam decidir fer les màquines totalment hidràuliques i mecàniques, sense components electrònics, per a un fàcil maneig per a qualsevol tipus d’operari en els cinc continents. Fàcils, econòmiques i amb alt rendiment.